RSVP

We hebben een formuliertje gemaakt waarop je kan laten weten of je voornemens bent te komen. In het formulier staan nog wat andere vragen die voor ons handig zijn om te weten.

We made a form so you can let us know if you intend to come. In the form there are some other questions that are convenient for us to know.

Zie hier het formulier (this is the form)

Vast dank voor je respons! Thank you!!

Hartelijke groet, Warm regards,

Martine en Vos